Логитип khoroshienews.info

Экспертиза Минздрава

03.01.2020 15:18

 «Украинцы против туберкулеза» проинформировали о начале проведения общественной экспертизы

Экспертиза Минздрава - фото

Общественное движение «Украинцы против туберкулеза» проинформировало о начале проведения общественной экспертизы:

«_Шановні колеги! Інформуємо Вас щодо початку проведення громадської експертизи_.

Предмет експертизи: вивчення діяльності Міністерства охорони здоров’я України та інших центральних органів виконавчої влади (Кабінет міністрів України та Міністерство фінансів України) стосовно дотримання ними вимог чинного законодавства щодо контролю виконання програм та використання грантів Глобального фонду для боротьби із СНІД, туберкульозом та малярією в Україні

З метою налагодження ефективних механізмів партнерства держави з інститутами громадянського суспільства, вдосконалення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, забезпечення її прозорості та відкритості Указом Президента України від 15 вересня 2005 року № N 1276/2005 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» започатковано створення системи постійного діалогу та взаємодії інститутів громадянського суспільства і органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

На виконання зазначеного Указу Президента України, Кабінет Міністрів України своєю постановою від 5 листопада 2008 року № 976 затвердив «Порядок сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади».

Громадська організація «Експертна спільнота пацієнтів України» (Громадське об’єднання, зареєстрована 15.08.2019, реєстраційний номер запису в Єдиному реєстрі громадських формувань 1502816, ).. здійснює громадську експертизу діяльності центральних органів виконавчої влади України щодо виконання ними Закону України «Про виконання програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні» від 21 червня 2012 року № 4999-VI .

У відповідності до зазначеного Закону, Міністерство охорони здоров’я України, як центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІД та інших соціально небезпечних захворювань, здійснює моніторинг виконання програм та використання грантів Глобального фонду для боротьби із СНІД, туберкульозом та малярією в Україні під час виконання програми (поточний моніторинг) і на заключному етапі її виконання (заключний моніторинг).

Предмет експертизи: вивчення діяльності Міністерства охорони здоров’я України та інших центральних органів виконавчої влади (Кабінет міністрів України та Міністерство фінансів України) стосовно дотримання ними вимог чинного законодавства щодо контролю виконання програм та використання грантів Глобального фонду для боротьби із СНІД, туберкульозом та малярією в Україні.

Мета громадської експертизи: керуючись положеннями Указу Президента України від 15 вересня 2005 року № 1276 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» та Постановою Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 року № 976 «Про затвердження Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади інститутам громадянського суспільства» провести громадську експертизу діяльності Міністерства охорони здоров’я України та інших центральних органів виконавчої влади (Кабінет міністрів України та Міністерство фінансів України) стосовно дотримання ними вимог чинного законодавства з питань контролю виконання програм та використання грантів Глобального фонду для боротьби із СНІД, туберкульозом та малярією в Україні та на її основі зробити оцінку ефективності виконання програм та використання грантів Глобального фонду для боротьби із СНІД, туберкульозом та малярією в Україні та підготувати пропозиції щодо можливих шляхів розв’язання суспільно значущих проблем, які існують у визначеній сфері.

Термін проведення громадської експертизи: 3 місяці від дня видання органом влади наказу (розпорядження) про проведення громадської експертизи.

У відповідності до п. 3 та п. 4-4 «Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади інститутам громадянського суспільства» просимо Міністерство охорони здоров’я України сприяти Громадській організації «Експертна спільнота пацієнтів України» в отриманні документів та інших матеріалів, необхідних для проведення громадської експертизи, перелік яких вміщено у додатку до цього листа, з урахуванням вимог та строку, визначених Законом України «Про інформацію».

_У відповідності із Постановою Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 року № 976 «Про затвердження Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади інститутам громадянського суспільства» просимо вважати цей лист офіційним запитом.
Пунктом 4 зазначеної Постанови передбачено, що «орган виконавчої влади після надходження від інституту громадянського суспільства письмового запиту щодо проведення громадської експертизи:

  1. видає протягом семи робочих днів наказ (розпорядження) про проведення такої експертизи, зміст якого доводить до відома інституту громадянського суспільства, що ініціює проведення громадської експертизи, протягом трьох робочих днів з моменту його видання;
  2. утворює у разі потреби робочу групу із залученням представників інституту громадянського суспільства, що ініціює проведення громадської експертизи;
  3. розміщує протягом семи робочих днів інформацію про надходження запиту щодо проведення громадської експертизи, текст наказу (розпорядження) та заходи, здійснені органом виконавчої влади з метою сприяння її проведенню, на власному веб-сайті;
  4. подає інституту громадянського суспільства документи або завірені в установленому порядку їх копії чи надсилає їх в електронній формі протягом п’яти робочих днів з моменту видання наказу (розпорядження) про проведення громадської експертизи.
    День видання наказу (розпорядження) про проведення громадської експертизи вважається датою початку проведення громадської експертизи._

Звертаємо увагу на те, що п. 5 Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади інститутам громадянського суспільства» встановлюється вимога щодо того, що «посадові особи органу виконавчої влади не повинні перешкоджати проведенню громадської експертизи та втручатись у діяльність інституту громадянського суспільства, пов’язану з її проведенням».

Наші контакти/contacts:
БО «Українці проти туберкульозу»
CO The Ukrainians against TB
Україна, 03110, м. Київ, а/с 101
P.O. Box 101, Kyiv 03110, Ukraine
Телефон/факс (phone/fax): (+38 044) 242-23-29; 362-60-64
E-mail: stoptb@ukr.net
www.stoptb.org.ua

Читайте новости Украины и мира на страницах «2000» и в социальных сетях Facebook, Twitter, Livejournal, а также Telegram

Читайте также


Новости раздела

Популярные